De financiële positie van de Stichting Vrienden van Valkenhof

De financiële positie van de Stichting is gezond en wordt gevormd door:

 • Jaarlijkse bijdragen van de Ambassadeurs die zich aan de stichting Vrienden verbonden voelen is de belangrijkste bron van inkomsten. Als tegenprestatie staat mogelijk hun naam prominent vermeld op de website van de Stichting Vrienden / zgn Club van 100
 • Donaties van Vrienden, zijnde bedrijven en particulieren (die soms machtiging hebben afgegeven voor een jaarlijkse bijdrage). Elk donatiebedrag is daarbij welkom, maar vanaf € 100,- per jaar wordt hun naam desgewenst vermeld op de website van de Stichting Vrienden
 • Jaarlijkse donaties. Deze donateurs geven een bedrag per jaar maar willen niet zover gaan dat ze een machtiging geven. Ook deze donateurs kunnen op website van de Stichting Vrienden geplaatst worden
 • Incidentele donaties. Deze giften van personen/organisaties zijn éénmalig.
 • Overige inkomsten zoals inkomsten uit legaten, schenkingen, rente etc.

Samenvattend komen de donaties van:

 • Doneren via éénmalige giften (incidenteel)
 • Doneren via jaarlijkse giften (structureel)
 • Online doneren via website Stichting Vrienden

 

Voor nadere informatie kunt u contact leggen met:

E-mailadres: info@stichting-vrienden-van-valkenhof.nl

telefonisch contact: 06-11388689 

Website, tabblad “Sponsorbeleid”

 

Waarom is sponsoring nodig

Soms wil het zorgcentrum iets extra’s kunnen bieden, maar is dit financieel niet altijd mogelijk omdat er te weinig budget is bij het zorgcentrum of niet past binnen de doelstellingen van het financieel beleid van de verzekeraars en specifieke overheidsinstellingen. De Stichting Vrienden wil hierin een financiële bijdrage leveren.

Om de financiële middelen te werven worden particuliere, zakelijke en institutionele donateurs benaderd. Gezien de maatschappelijke rol van zorgcentrum Valkenhof in de regio verwachten we dat de stichting op de nodige goodwill kan rekenen en dat particulieren en bedrijven bereid zullen zijn financieel een steentje bij te dragen.

 

De financiële positie van de Stichting Vrienden van Valkenhof

De financiële positie van de Stichting is gezond en wordt gevormd door:

 • Jaarlijkse bijdragen van de Ambassadeurs die zich aan de stichting Vrienden verbonden voelen is de belangrijkste bron van inkomsten. Als tegenprestatie staat mogelijk hun naam prominent vermeld op de website van de Stichting Vrienden / zgn Club van 100
 • Donaties van Vrienden, zijnde bedrijven en particulieren (die soms machtiging hebben afgegeven voor een jaarlijkse bijdrage). Elk donatiebedrag is daarbij welkom, maar vanaf € 100,- per jaar wordt hun naam desgewenst vermeld op de website van de Stichting Vrienden
 • Jaarlijkse donaties. Deze donateurs geven een bedrag per jaar maar willen niet zover gaan dat ze een machtiging geven. Ook deze donateurs kunnen op website van de Stichting Vrienden geplaatst worden
 • Incidentele donaties. Deze giften van personen/organisaties zijn éénmalig.
 • Overige inkomsten zoals inkomsten uit legaten, schenkingen, rente etc.

Samenvattend komen de donaties van:

 • Doneren via éénmalige giften (incidenteel)
 • Doneren via jaarlijkse giften (structureel)
 • Online doneren via website Stichting Vrienden

 

Voor nadere informatie kunt u contact leggen met:

E-mailadres: info@stichting-vrienden-van-valkenhof.nl

telefonisch contact: 06-11388689 

 

Vraag of schenking/gift/donatie