Stichtingsgegevens

Naam: Stichting Vrienden van Valkenhof afgekort met Stg. VVV.

RISN: nvt 

KvK-nummer: 41092763

Post- en bezoekadres: Kromstraat 43, 5554 NG Valkenswaard

E-mailadres: info@stichting-vrienden-van-valkenhof.nl

IBAN: NL27RABO0172949793

Telefonisch contact: 06-11388689  

 

Wie wij zijn!

Stichting Vrienden is er om het welzijn van allereerst de cliënten van het zorgcentrum Valkenhof te vergroten door het financieel mogelijk maken van recreatieve en culturele activiteiten. Recreatie, ontspanning en cultuur zijn ook voor ouderen onmisbare zaken en bepalen een belangrijk gedeelte de kwaliteit van hun leven.  Naast de cliënten/bewoners intramuraal/extramuraal behoren ook de medewerkers van het zorgcentrum Valkenhof, de mantelzorgers, familie en (mogelijk zelfs buurtbewoners) tot de doelgroep van de Stichting Vrienden.  De Stichting Vrienden streeft geen winst na.

De Stichting heeft van de Belastingdienst een ANBI status gekregen. 

 

Bestuurders

De stichting kent een bestuur. In het beleidsplan zijn de bestuursfuncties beschreven.  De Stichting heeft ook een Reglement (zie reglement).

De bestuurders zijn:

Voorzitter: Emile Florack

Vicevoorzitter: Noor Planje

Penningmeester: Gerard Adams

Secretaris:  Eduard Kerssemakers   

BLOG van Petra de Regt, bestuurder van Valkenhof 

 

Vrienden... sommige mensen kunnen ze niet op één hand tellen. Anderen hebben een wat meer bescheiden groepje om zich heen. Ik behoor tot die laatste categorie. Dit jaar vierde ik met één van hen dat we al 35 jaar vriendinnen zijn. Onder het genot van een borrel vertelde ze mij hoe belangrijk deze vriendschap voor haar was. Het raakte me! En ik nam me voor mezelf ook wat vaker op dit punt uit te spreken.

Zo ook naar de Vrienden van Valkenhof! In 2023 hebben zij meer dan 50 ideeën en wensen mogelijk gemaakt met een bijdrage. Dat is zo veel dat we het bijna normaal gaan vinden. Maar dat is het niet. De stichting levert een enorm waardevolle bijdrage voor ouderen in Valkenswaard en Leende. En dat mag wel eens gezegd worden. Bij deze!

Een nieuw bestuur

In 2023 is het bestuur van de Vrienden van Valkenhof vernieuwd en met veel energie aan de slag gegaan. Zij hebben uitgebreid kennis gemaakt met onze locaties en collega's: van mens tot mens. Het bestuur bestaat uit personen die hun sporen hebben verdiend én nog altijd verdienen in onze samenleving. Hun inzet is geheel op vrijwillige basis en ik ervaar hun expertise en betrokkenheid als van onschatbare waarde voor ouderen in Valkenwaard en Leende. Een belangrijke vriendschap voor Valkenhof, die me trots maakt!

v.l.n.r. Emile Florack (voorzitter), Gerard Adams (penningmeester), Noor Planje (vicevoorzitter), Eduard Kerssemakers (secretaris).

 

Gezamenlijke doelen

Het bestuur zet zich in voor het welzijn van ouderen in Valkenswaard en Leende. Zo heeft muzikaal entertainment op verschillende locaties gezellige middagen gebracht. En meerdere barbecues met bewoners zijn georganiseerd. Als ik dat hoor, word ik daar heel gelukkig van. Die activiteiten dragen er namelijk aan bij dat je als oudere de dingen kan doen die je leuk vindt. Op die manier werken we samen aan een gemeenschappelijk doel: namelijk dat ouderen in Valkenswaard en Leende elke dag zichzelf kunnen zijn.

 

Meer dan geld alleen

Het mooie van de Vrienden van Valkenhof vind ik dat hun bijdrage veel meer is dan simpelweg een financiële steun. Het is een bijdrage aan de lokale samenleving. Door keuzes te maken ondersteunen ze goed doordachte initiatieven, initiatieven die eraan bijdragen dat ouderen alles uit hun dag kunnen halen. En elkaar kunnen ontmoeten. Dat vind ik sponsoring van deze tijd, op een unieke manier.

 

Waardevolle partner

De stichting is in mijn ogen een waardevolle partner in onze missie om te zorgen dat alle ouderen in Valkenswaard en Leende zichtzelf kunnen zijn. Samen kijken we daarom naar de toekomst, hoe we ouderen hierin nog meer kunnen ondersteunen. Ik hoop dat 2024 wederom veel mooie activiteiten brengt, met ondersteuning van de Vrienden van Valkenhof.

Van de Vrienden van Valkenhof