Nieuwsbrief maart 2024

Heb je nog een wens of idee?

De Stichting Vrienden van Valkenhof wil bijdragen om het leven van de mensen die een verbinding hebben met Valkenhof te veraangenamen. Recreatie, ontspanning en cultuur zijn in dat kader onmisbare zaken en bepalen voor een belangrijk gedeelte de kwaliteit van het leven.

De Stichting wil dit ondersteunen door wensen en ideeën, die passen binnen deze doelstelling, financieel mogelijk te maken.

We richten ons niet alleen op de bewoners van Valkenhof, ook medewerkers, familieleden, vrijwilligers en mantelzorgers behoren tot onze doelgroep.

Voorbeelden: recent hebben we een financiële bijdrage geleverd bij de aanschaf van een duo-fiets, hebben we een barbecue financieel ondersteund en hebben we gebak met koffie mogelijk gemaakt bij een uitje van bewoners.

Dus behoor je tot onze doelgroep en heb je een leuk idee of heb je altijd die ene wens in vervulling willen laten gaan:

ga naar onze website www.vriendenvanvalkenhof.nl en klik op de pagina “procedure aanvragen”.

Kom je er niet uit of heb je een vraag:

Email naar onze secretaris Eduard Kerssemakers

info@stichting-vrienden-van-valkenhof.nl

of bel hem: 06-11388689

We zien jullie suggesties graag tegemoet!!!!!!!!

 

Emile Florack

Voorzitter Stichting Vrienden van Valkenhof

 

 

Nieuwsbrief maart 2024

Heb je nog een wens of idee?

De Stichting Vrienden van Valkenhof wil bijdragen om het leven van de mensen die een verbinding hebben met Valkenhof te veraangenamen. Recreatie, ontspanning en cultuur zijn in dat kader onmisbare zaken en bepalen voor een belangrijk gedeelte de kwaliteit van het leven.

De Stichting wil dit ondersteunen door wensen en ideeën, die passen binnen deze doelstelling, financieel mogelijk te maken.

We richten ons niet alleen op de bewoners van Valkenhof, ook medewerkers, familieleden, vrijwilligers en mantelzorgers behoren tot onze doelgroep.

Voorbeelden: recent hebben we een financiële bijdrage geleverd bij de aanschaf van een duo-fiets, hebben we een barbecue financieel ondersteund en hebben we gebak met koffie mogelijk gemaakt bij een uitje van bewoners.

Dus behoor je tot onze doelgroep en heb je een leuk idee of heb je altijd die ene wens in vervulling willen laten gaan:

ga naar onze website www.vriendenvanvalkenhof.nl en klik op de pagina “procedure aanvragen”.

Kom je er niet uit of heb je een vraag:

Email naar onze secretaris Eduard Kerssemakers

info@stichting-vrienden-van-valkenhof.nl

of bel hem: 06-11388689

 

We zien jullie suggesties graag tegemoet!!!!!!!!

 

Emile Florack

Voorzitter Stichting Vrienden van Valkenhof